Agromechanizace

Rostlinná výroba je zaměřená na pěstování:

  • potravinářské pšenice
  • sladovnického ječmene
  • řepky ozimé
  • kukuřice

Dále se zabýváme produkcí krmiv pro živočišnou výrobu jako je pěstování Vojtěšky na seno a na senáž, pěstování hrachu a kukuřice na siláž.

Pro cizí subjekty nabízíme:

  • traktorovou dopravu
  • výmlat obilovin a kukuřice
  • setí obilovin secím strojem LEMKEN
  • setí řepy secím strojem BECKER

Zajišťujeme veškeré práce pro rostlinnou výrobu.

Agromechanizace Agromechanizace Agromechanizace Agromechanizace Agromechanizace Agromechanizace