Vítáme Vás na stránkách VOD Stěbořice

Výrobní a obchodní družstvo Stěbořice podniká v Moravskoslezském kraji.

Právní forma: družstvo

Řízení družstva:
- představenstvo, vedení družstva
- předseda představenstva pověřený řízením družstva

Počet zaměstnanců: 86

Družstvo se nachází na okrese Opava. Hospodaří na pozemcích, které zasahují do 10 katastrálních území a rozkládají se v západní části Opavsko-hlučínské plošině. Průměrná nadmořská výška je 220-300 m n. m.. Reliéf terénu je vlnitý s mírnými svahy. Atmosférické srážky v ročním úhrnu jako dlouhodobý průměr činí 505 mm. Průměrná roční teplota činí 10,2°C. Převládající větry jsou severojižní.

Katastr ekonomického celku zahrnuje 6 vesnic (Stěbořice, Jezdkovice, Nový Dvůr, Jamnice, Milostovice a Zlatníky), v tomto prostoru je dislokována veškerá činnost družstva.

Rostlinná výroba obhospodařuje 1 758 ha půdy, z toho 45 ha luk.

Živočišná výroba je zaměřená hlavně na chov skotu, kdy chováme 1 050 ks skotu z toho 411 ks produkčních dojnic.

Disponujeme skladovacími prostorami pro úpravu a uskladnění obilovin a olejnin do výše své produkce.

Pozor změna telefonních čísel!

Vrátnice - 722 897 898
Pokladna - 725 310 084


VOD Stěbořice
Výrobní a obchodní družstvo Stěbořice

747 51  Stěbořice 168

Telefon: +420/722 897 898
E-mail: info<zavinac>vodsteborice.cz